Domovská stránka>Kontakty>CATTLE MARKET s.r.o.>Zveřejněny výše plateb SAPS A TOP-UP
 

Zveřejněny výše plateb SAPS A TOP-UP

Na stránkách státního zemědělského intervenčního fondu zveřejněny výše plateb pro letošní rok.

 
Stanovení sazby SAPS 2008

Pro žadatele, kteří žádají o dotaci v rámci opatření Jednotná platba na plochu (SAPS), byla stanovena sazba pro letošní rok ve výši 3072,70 Kč na hektar zemědělské půdy.
Platby budou probíhat dle evropské legislativy od 1. 12. 2008 do 30. 6. 2009.
Národní doplňkové platby k přímým podporám
Stanovení sazby Top-UP 2008
V souladu s Nařízením vlády č. 155/2007 Sb. byla stanovena výše sazby pro Národní doplňkové platby k přímým podporám (Top-Up) pro rok 2008.
Na Top-Up budou poskytnuty platby v oblastech: platba na zemědělskou půdu, platba na pěstování lnu na vlákno, platba na pěstování chmele (coupling), platba na chmel (decoupling), platba na přežvýkavce, platba na chov krav bez tržní produkce mléka, platba na chov ovcí a koz, platba na brambory pro výrobu škrobu.

Top-Up 2008 Sazba (Kč na jednotku)
Zemědělská půda 1341,40 Kč/ha
Len na vlákno 1631,20 Kč/ha
Pěstování chmele (coupling) 2959,20 Kč/ha
Chmel (decoupling) 3680,80 Kč/ha
Přežvýkavci 1669,40 Kč/VDJ
Krávy bez tržní produkce mléka 2939,70 Kč/VDJ
Ovce/kozy 1344,80 Kč/VDJ
Brambory pro výrobu škrobu (coupling) 1635,20 Kč/t
Brambory pro výrobu škrobu (decoupling) 659,10 Kč/t

Výplata bude probíhat po přiznání dotace SAPS. pokud nebude žadateli přiznána platba SAPS 2008, nemá nárok ani na platby Top-Up.

zdroj: SZIF

Publikováno: 19. 11. 2008
Počet přečtení: 34516×
 
 
Reklama
TEKRO
face
AKCENTA CZ - zahraniční měny a platby
Ambiente restaurace - Čestr