Domovská stránka>Kontakty>CATTLE MARKET s.r.o.>Zemědělci se sešli v pražské Lucerně
 

Zemědělci se sešli v pražské Lucerně

Ve velkém sále pražského paláce Lucerna se 23. 11. 2010 sešli zástupci zemědělců a potravinářů z celé ČR a diskutovali o neutěšeném stavu oboru a také o případných protestních akcích.

Akce se zúčastnil také premiér Petr Nečas a ministr zemědělství Ivan Fuksa. Podle prezidenta Agrární komory ČR požadují zemědělci na dorovnání přímých plateb v příštím roce alespoň polovinu z celkem 4,8 miliardy korun. Premiér ale zemědělcům řekl, že státní rozpočet s žádnými penězi na dorovnání přímých plateb nepočítá.
Ministr zemědělství Ivan Fuksa a premiér ve svých vystoupeních po několikáté zopakovali, že současná podoba návrhu státního rozpočtu pro příští rok nepočítá s žádnými penězi na dorovnávací platby, u zemědělské veřejnosti známé jako top-up. Ministr připustil, že další jednání v závěru letošního a během příštího roku by mohla vést k uvolnění alespoň části prostředků. Výplata agrárních dotací začíná až v prosinci daného roku.
Zemědělci dávají vládě na navýšení čas do 18. února. O případném dalším postupu agrárníků rozhodne sněm AK 3. března. Podle Veleby se zemědělci chtějí dohodnout a nechtějí demonstrovat, jak tomu bylo v minulosti.
Farmáře podpořila Potravinářská komora. "My jsme jako zpracovatelé na straně zemědělců při jejich oprávněných požadavcích. Chceme, aby měli rovné podmínky se svými konkurenty ze starých zemí EU. Chceme, aby mohli vyrábět, abychom nemuseli dovážet surovinu pro naše výrobky," řekl šéf potravinářů Miroslav Toman.
V závěrečném společném prohlášení účastníci shromáždění vyzvali ministra zemědělství a vládu České republiky k zastavení negativního vývoje odvětví. a požadují, aby vláda neprodleně připravila soubor krátkodobých opatření s cílem minimalizovat dopady prohlubující se komoditní krize v živočišné výrobě, aby připravila soubor střednědobých opatření do roku 2013 s cílem zastavit snižování produkčního rozměru českého zemědělství podporou aktivně hospodařících zemědělců. Dále aby ke zvýšení konkurenceschopnosti českého zemědělství vůči zemědělcům ve starých, ale i v nových členských zemích, zabezpečila v souladu s Programovým prohlášením vlády dorovnání přímých plateb na úroveň možných 20 procent tj. 4,8 mld. Kč, minimálně však ve výši 2,4 mld. Kč.
V deklaraci vyjádřili účastníci také souhlas s vládou schválenou pozici k budoucí Společné zemědělské politiky EU po roce 2013 a požadovali maximální úsilí při prosazování této pozice v rámci EU.
Deklarace se také obrací na poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby se při projednávání státního rozpočtu na r. 2011, případně dalších souvisejících zákonných opatření zasadili o dorovnání přímých plateb.
zdroj:agroweb.cz

Publikováno: 24. 11. 2010
Počet přečtení: 21628×
 
 
Reklama
TEKRO
face
AKCENTA CZ - zahraniční měny a platby
Ambiente restaurace - Čestr