Domovská stránka>Kontakty>CATTLE MARKET s.r.o.>Z projevu předsedy Svazu na sněmu AK ČR
 

Z projevu předsedy Svazu na sněmu AK ČR

Vážený pane ministře

Jmenuji se Roman Šustáček a budu k vám hovořit jako zástupce podniku s 850 dojnicemi a zároveň jako předseda Svazu chovatelů českého strakatého skotu, který reprezentuje 155 000 dojnic českého strakatého skotu v celé České republice. Hovořím, v tuto chvíli stále ještě, za třetí nejrozsáhlejší populaci kombinovaného skotu v Evropě.
 
Hovořím k vám v době, kdy pokračuje trvalý trend poklesu početních stavů skotu, především skotu dojeného, který v současných dnech nabírá obrátky ke své třetí, a patrně již poslední, vlně. Jediná místa, kde dochází k nárůstu počtu dojených krav jsou jatka v České republice.
 
Na úvod mě dovolte několik strohých čísel: náklady na 1  litr mléka v roce 2003 činily 7,63, v roce 2007 to bylo již 8,80 – to jsou oficiální čísla uváděná ústavem zemědělských informací. Cena mléka v lednu 2009 dosáhla za ČR 6,43 kč, za únor bude zázrak, pokud cena bude ještě vůbec začínat číslem 6.
 
Co tento vývoj znamená v zemědělských podnicích? V našem konkrétním případě to je 15 % zaměstnanců, kteří se od 1. ledna letošního roku jako nezaměstnaní obrací na stát s žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Podle slov mých kolegů nejsme jediným podnikem, který je nucen přijímat takto zásadní opatření.
 
Nákup mléka, podle dostupných údajů SZIF, v lednu 2009 meziročně poklesl o 1 %, obdobný trend vykazuje většina zemí EU i celá evropská unie. Nám, prostým chovatelům z toho vyplývá jednoznačné selhání evropské i národní politiky v tak významné sektoru, jakým je produkce mléka.
 
Ujišťování o podporách typu intervenčních nákupů, exportních subvencí nebo navrhovaného přimíchávání mléka do potravin jsou pouhou kapku dopadající na rozpálený kámen, která neřeší současnou situaci a už vůbec ne vývoj sektoru mléka do budoucna. O dopadu na farmářskou cenu mléka nelze hovořit v žádném případě. 
 
Rovněž tak nabídnuté podpory na národní úrovni v podobě garance úvěrů a dotace úroků provozních úvěrů nevyřeší situaci chovatelů dojeného skotu. Jenom nezodpovědný podnikatel by si půjčoval peníze v době, kdy politické řešení situace nedává žádnou záruku na změnu stavu k lepšímu.
 
Vážený pane ministře, s plným vědomím závažnosti stávající situace na vás apeluji: konejte maximum pro podporu dojeného skotu a konejte tak co nejrychleji. Sliby a chlácholení, že v roce 2010 dostaneme (možná?) 3,5 % plateb dle článku 68 jsou zbytečné, protože pokud nebude konáno v řádech několika mála měsíců, nebudete pro dojené krávy v roce 2010 muset dělat už vůbec nic – dojené krávy tady nebudou.
 
Zasaďte se o maximální využití prostředků, které nabízí legislativa evropské unie a podpořte každou dojenou krávu v České republice částkou 500 €. Současně s tím jednejte o urychlené změně mléčné politiky EU. Ve středně a dlouhodobém horizontu je třeba připravit efektivní systém flexibilního řízení sektoru mléka, protože plná liberalizace tohoto sektoru nemůže V Evropě fungovat, jak potvrzuje vývoj posledního období. Nemůže fungovat v Evropě, kde vyrábíme nejzdravější mléčné produkty způsobem velmi šetrným vůči přírodě,

Vážený pane ministře, dokažte nám že nejste jen politik, dokažte že jste ministr zemědělství, že jste  ministrem nás, zemědělců.  

Publikováno: 5. 3. 2009
Počet přečtení: 24414×
 
 
Reklama
TEKRO
face
AKCENTA CZ - zahraniční měny a platby
Ambiente restaurace - Čestr