Unie přidá na propagaci

Marketingový výbor, který vznikl při Agrární komoře ČR, zaznamenal první úspěch.

 
Vážení kolegové,
dovolte, abych Vás informoval, že Evropská komise minulý týden schválila projekt „Bílé plus“ zpracovaný a podaný v únoru tohoto roku Agrární komorou ČR jako jeden z výsledků práce Marketingového výboru.
 
V návaznosti na včerejší schůzku zástupců MZe, SZIF, AK ČR a aPRiory vám tímto dopisem předávám k dispozici následující detailní informace.

Rozhodnutí EK vstoupí v platnost dnem svého zveřejnění v Official Journal, což se očekává nejpozději do poloviny července. Následně bude zahájena tříměsíční lhůta pro ošetření administrativních požadavků a uzavření smluv mezi AK ČR, SZIF a PR agenturou aPRiory, která bude zajišťovat obsahové plnění kampaně.

Projekt je zaměřený na propagaci mléka a mléčných výrobků a chce prostřednictvím nástrojů standardního marketingového mixu přiblížit veřejnosti pozitivní účinky konzumace mléka a mléčných výrobků s ambicí zvýšit jejich spotřebu.

Celkově je projekt koncipovaný jako tříletý s předpokládaným zahájením nejpozději k 1. říjnu 2010. Schválená a nepřekročitelná částka na krytí aktivit je stanovena na 360.400 € (dle současného kurzu cca 9,3 mil Kč) se schématem čerpání a plnění v 1. roce 4,3 mil Kč a ve druhém a třetím roce po 2,5 mil Kč. Z uvedené sumy bude ze strany EK poskytnuto 50 % prostředků, 30 % půjde z národních zdrojů (administrace SZIF) a 20 % (cca 1,85 mil. Kč) ze zdrojů žadatele, tedy AK ČR.

Pravidla EK nedovolují prostřednictvím projektu propagovat a zvýrazňovat českou produkci ani konkrétní výrobky tuzemských zpracovatelů, což jsme se zavázali plně respektovat. Tímto směrem se budou plně soustředit aktivity a kampaň řízená Marketingovým fondem AK ČR, jejímž primárním cílem bude zlepšit vnímání a obraz českého zemědělství v očích naší veřejnosti.

Věřím, že tato pozitivní zpráva získá vaši podporu a důvěru a pomůže k získání finančních prostředků na krytí propagačních aktivit jak v projektu Bílé plus, tak pro činnost organizovanou Marketingovým fondem AK ČR.
S díky a pozdravem

Ing. Jan Veleba, v.r.
 

Publikováno: 21. 6. 2010
Počet přečtení: 23151×
 
 
Reklama
TEKRO
face
AKCENTA CZ - zahraniční měny a platby
Ambiente restaurace - Čestr