Domovská stránka>Kontakty>CATTLE MARKET s.r.o.>Sucho 2018 - doložení stavu zvířat
 

Sucho 2018 - doložení stavu zvířat

je nedílnou součástí žádosti k dotačního programu S.1.2. Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách ke krmným účelům v roce 2018.

V rámci registru zvířat byla pro žadatele o dotace z dotačního programu S.1.2. Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách ke krmným účelům v roce 2018 byla zpřístupněna funkcionalita umožňující prokázat VDJ vyjmenovaných hospodářských zvířat, se zohledněním počtů chovaných prasat a počtů koní (evidovaných v elektronickém Registru koní v hospodářství vedeném na Portálu farmáře), vedených v ústřední evidenci ke dni 31. 8. 2018, sloužící jako podklad pro podání žádosti o výše zmíněnou dotaci. Funkcionalita je dostupná pod odkazem Vyhledávání a přehledy > Intenzita chovu nová, volba dotačního titulu "Sucho 2018".
Vlastní výpočet VDJ spustíte stiskem tlačítka "Spustit výpočet z předvypočtených dat". Po ukončení výpočtu zobrazíte jeho podrobnosti kliknutím na příslušnou ikonku ve sloupci "Detail". V detailu výpočtu máte možnost stiskem tlačítka "Export do PDF" si zobrazit a následně vytisknout dokument "Výpočet intenzity chovu hospodářských zvířat" sloužící jako nedílná příloha žádosti.

Publikováno: 19. 10. 2018
Počet přečtení: 6389×
 
 
Reklama
TEKRO
face
AKCENTA CZ - zahraniční měny a platby
Ambiente restaurace - Čestr