Domovská stránka>Kontakty>CATTLE MARKET s.r.o.>Sněmovna schválila novelu plemenářského zákona a úpravu zelené nafty zemědělcům.
 

Sněmovna schválila novelu plemenářského zákona a úpravu zelené nafty zemědělcům.

Sněmovna schválila novelu plemenářského zákona, která má sjednotit podmínky pro uznávání šlechtitelských programů a organizací oprávněných vést plemenné knihy. Stát bude také od příštího roku i nadále vracet zemědělcům část spotřební daně z nafty odstupňovanou podle intenzity chovu hospodářských zvířat.

Sněmovna schválila novelu plemenářského zákona, která má sjednotit podmínky pro uznávání šlechtitelských programů a organizací oprávněných vést plemenné knihy. Předlohu nyní dostane k projednání Senát. Novela má do českého práva zavést unijní nařízení, které nabylo účinnosti letošního 1. listopadu. Předloha má odstraňovat rozdíly v jednotlivých předpisech členských států unie, aby tyto rozdíly nemohly vytvářet překážky v obchodu s plemennými zvířaty. Novela kromě jiného rozděluje vyjmenovaná hospodářská zvířata na hlavní druhy, tedy druhy zvířat vyjmenované nařízením, a ostatní vyjmenovaná hospodářská zvířata, druhy zvířat tímto nařízením neupravené. Nová úprava umožňuje zahrnout do pojmu plemenné zvíře také zvířata, která jsou zapsána v doplňkových oddílech plemenné knihy. Posouzení a uznávání plemenných knih bude sice nadále provádět ministerstvo zemědělství, avšak nařízení umožňuje odvolání vůči rozhodnutím členských států k Evropské komisi.

Poslanci také schválili úpravu zelené nafty zemědělcům. Zemědělci s rostlinnou výrobou bez chovu hospodářských zvířat měli vratku na úrovni 4,38 koruny na litr, stejně jako rybníkáři a lesníci. Pokud by však měli pouze chov hospodářských zvířat bez rostlinné výroby, měli by nárok na vratku v hodnotě 9,5 koruny na litr minerálních olejů. Pokud by měli jak rostlinnou, tak živočišnou výrobu, posoudí se intenzita chovu. Pokud bude nad 0,3 velké dobytčí jednotky na hektar zemědělské půdy, měli by nárok také na 9,50 koruny na litr.


Publikováno: 15. 11. 2018
Počet přečtení: 5478×
 
 
Reklama
TEKRO
face
AKCENTA CZ - zahraniční měny a platby
Ambiente restaurace - Čestr