Domovská stránka>Kontakty>CATTLE MARKET s.r.o.>Rozbory mléka z kontroly užitkovosti centralizovány do Brna
 

Rozbory mléka z kontroly užitkovosti centralizovány do Brna

V rámci plánovaného zefektivnění celého systému kontroly užitkovosti v České republice došlo v posledních dvou letech k řadě významných změn.

Celý proces sběru dat v terénu byl postupně digitalizován, došlo k výměně přepravních boxů i vzorkovnic na mléko. ČMSCH, a.s. vyvinula nezávislé softwarové i hardwarové řešení, které je k dispozici všem oprávněným osobám v ČR. Posledním krokem v části terénního výkonu KU bude zavedení dohledatelnosti přepravních boxů, ke kterému dojde v průběhu prvního pololetí 2019. Hlavní cíl tohoto opatření je zaměřen na optimalizaci počtu přepravních boxů, svozových kapacit a celkové zrychlení toku vzorků a zpětné informace o výsledcích rozborů směrem k chovatelům.

Tyto komplexní změny se netýkají pouze výkonu KU na chovech a přepravního systému, ale zasahují i do oblasti laboratorní  - do systému rozboru vzorků. Po důkladné analýze přijalo představenstvo ČMSCH, a.s. rozhodnutí centralizovat celý výkon rozborů KU na pracoviště v Brně-Tuřanech. V průběhu podzimních měsíců dochází k postupnému převodu rozborů z KU z laboratoře Buštěhrad do laboratoře brněnské. Od 15. 11. 2018 tak budou veškeré vzorky z kontroly užitkovosti rozborovány pouze v Brně. Pro chovatele ani oprávněné organizace nedochází z pohledu KU k žádným změnám, vzorky budou i nadále sváženy po určených svozných linkách do Brna, resp. Buštěhradu. Mezi oběma laboratořemi je zřízena pravidelná, každodenní linka, která zajistí přesun vzorků ze západní části ČR ke zpracování do Brna (linka převeze vzorky v noci a zpracování v Brně bude probíhat ve stejný den, jako kdyby byly zpracovávány v Buštěhradu, tj. nedojde k prodlevám ve zpracování). V laboratoři Buštěhrad zůstává i nadále zachována část rozborů pro zpeněžování mléka.

 

 

Stav krav zapojených do KU v ČR (k 1.10. 2018)

 

Organizace KU

Počet krav 

Družstvo pro kontrolu užitkovosti v ČR

177 113

Reprogen, a.s.

37 621

AGRO Měřín, a.s

26 284

Chovservis, a.s.

26 011

Jihočeský chovatel, a.s.

19 948

Společnost pro kontrolu užitkovosti

16 161

NATURAL, spol.  s r.o.

16 007

Inplem s.r.o.

11 876

ISB Genetic, s.r.o.

8 254

Plemko, s.r.o.

6 350

Zdeněk Holub

2 128

Celkový počet v KU

347 753

 


Publikováno: 26. 10. 2018
Počet přečtení: 5856×
 
 
Reklama
TEKRO
face
AKCENTA CZ - zahraniční měny a platby
Ambiente restaurace - Čestr