Reklamace ušních známek

Chovatel je oprávněn reklamovat kvalitu zboží nebo ztrátovost ušních známek v záruční době (viz. Obchodní podmínky pro služby spojené s distribucí ušních známek – odst.5) Reklamační řízení). Reklamaci lze prostřednictvím ČMSCH, a.s. uplatnit jen u toho výrobce, který vadné ušní známky vyrobil a dodal zákazníkovi

 Chovatel je oprávněn reklamovat kvalitu zboží nebo ztrátovost ušních známek v záruční době (viz. Obchodní podmínky pro služby spojené s distribucí ušních známek – odst.5) Reklamační řízení). Reklamaci lze prostřednictvím ČMSCH, a.s. uplatnit jen u toho výrobce, který vadné ušní známky vyrobil a dodal zákazníkovi. Reklamační řízení může být zahájeno pouze tehdy, pokud zákazník předloží ČMSCH, a.s. kompletně vyplněnou žádost o zprostředkování vyřízení reklamace na formuláři Žádost o vyřízení reklamace ušních známek – reklamační protokol, v níž bude uvedena přesná specifikace vytýkaných vad a přiloží několik kusů poškozených ušních známek jako vzorek vady reklamovaného zboží. Kopii žádosti je chovatel povinen uschovat pro případnou kontrolu označování plemenářskou inspekcí. V rámci jedné žádosti může být vedeno reklamační řízení pouze s jedním výrobcem.
Vyplněnou žádost spolu se vzorky ušních známek zašlete na adresu:
 
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
ušní známky (skot, ovce)
Hradištko 123
252 09

Reklamace ušních známek vyřizuje:
skot: paní Zachařová, tel.: 257 896 241
ovce a kozy: Ing. Kölbl, tel.: 257 896 284, 606 630 366

 
Další informace (Metodický pokyn pro navěšování ušních známek) a obchodní podmínky spojené s distribucí ušních známek jsou k dispozici na www.cmsch.cz

Publikováno: 21. 3. 2008
Počet přečtení: 28073×
 
 
Reklama
TEKRO
face
AKCENTA CZ - zahraniční měny a platby
Ambiente restaurace - Čestr