Radešínská Svratka 2009

28. května proběhla v Radešínské Svratce výstava - přehlídka potomstva strakatého skotu.

 Ve středu 27. května jí předcházel mezinárodní odborný seminář "Chov a šlechtění kombinovaného skotu". Po jeho ukončení účastníci semináře měli možnost navštívit farmu Řečice, která patří zemědělské společnosti PROAGRO Radešínská Svratka a.s.
Ač počasí v posledních dnech výstavě moc nepřálo, při samostné výstavě bylo příznivě nakloněno nejenom organizátorům, vystavovatelům a předváděným zvířatům, ale i návštěvníkům. Na výstavě bylo předvedeno více jak 100 plemenic, které prezentovaly plemenářské programy šesti našich nejvýznamějších plemenářských organizací. Návštěvníci se s jednotlivými programy měli možnost seznámit také při komentovaném předvádění jednotlivých kolekcí dcer býků v kruhu předvadiště.
Každá plemenářské organizace si vybrala nejlepší zvíře z její expozice, které se vzájemně utkali ve finálovém kole. Nezávislí slovenští rozhodčí - Ing. Richard Rusnák a Ing. Matúš Kohút ze Sväzu chovatelov slovenského strakatého dobytka neměli jednoduchou úlohu.
Nakonec za celkovou vítězku vybrali plemenici na čtvrté laktaci s katalogovým číslem 85 - 18926/921 po otci SAL-025 ze ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s., která velmi dobře prezentovala dlouhověkost a vysokou užitkovost krav českého strakatého plemene. Tato kráva za své první tři normované laktace celkově nadojila 29 533 kg mléka při 3,93 % tuku a 3,52 % bílkovin.
Vítěznou prvotelkou byla zvolena plemenice katalogového čísla 64 - 145660/953 po otci MOR-136 Cetrys ze zemědělské společnosti Agro Kunčina a.s.
Gratulujeme nejenom vítězkám, ale i všem ostatním předvedeným plemenicím. Poděkování patří všem organizátorům a vystavovatelům za přípravu velmi zdařilé akce. Nesmíme zapomenout ani na poděkování všem návštěvníkům, kteří svojí účastí podpořili chovatele skotu i v tomto pro ně velmi složitém období.

Radešínská Svratka 2009

Pro návštěvníky bylo připraveno občerstvení i řada doprovodných akcí, jako např. soutěž v odhadu hmotnosti nebo ukázka ježdění dětí na koních
K vidění zde byla i expozici zemědělské techniky
Pohled na vystavené jatečné býky, plemenného býka a expozici jalovic
Návštěvníci měli možnost navštivit stánky na zemědělství navazujících firem
Návštěva farmy Řečice
Seminář Chov a šlechtění kombinovaného skotu
Součástí výstavy byla i řada doplňkových expozicí. Zde vidíme část expozice zástavových býků.
Vítězná prvotelka po otci MOR-136 Cetrys ze zemědělské společnosti Agro Kunčina a.s.
Vítězka výstavy je představitelkou vysokoužitkové plemenice, která i na IV. laktaci se může pyšnit výborným exteriérem
Pohled na krátké uvaziště
Finálové kolo nejlepších plemenic jednotlivých plemenářských organizací
Vítězka výstavy po otci SAL-025 ze ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s.
Předváděné kolekce dcer prezentovaly jednotlivé prověřené býky
Pohled na dlouhé uvaziště směrem k výstavnímu kruhu
Komentovaná přehlídka jednotlivých plemenářských organizací

Publikováno: 29. 5. 2009
Počet přečtení: 27999×
 
 
Reklama
TEKRO
face
AKCENTA CZ - zahraniční měny a platby
Ambiente restaurace - Čestr