Plnění kvóty mléka

Kvótový rok vstoupil do své druhé poloviny s následujícími čísly.

Plnění kvót mléka za období od 1.10.2009 do 31.10.2009
- dodávky 211 550 tun mléka
- přímý prodej 217,6 tun mléka
- pro dodávky 1 578 343 tun, tj. 56,66% vnitrostátní kvóty mléka pro dodávky (tj. 2 785 414 tun);
- pro přímý prodej 1 487,6 tun, tj. 20,44% vnitrostátní kvóty mléka pro přímý prodej (tj. 7 276 tun).
 
V období od 1.10.2009 do 31.10.2009 se uskutečnilo 10 změn kvóty; z individuální kvóty (dále jen IK“) pro dodávky na IK pro přímý prodej v celkovém množství 136,7 tun (vzniklo 9 nových producentů přímého prodeje), 1 změna z IK pro přímý prodej na IK pro dodávky v množství 2,8 tun (ukončení produkce mléka) a zamítnuta byla 1 změna z IK pro dodávky na IK přímý pro přímý prodej ve výši 3,1 tuny. Ve stejném období se uskutečnilo 29 převodů IK pro dodávky v celkové výši 9 671,9 tun a 1 přechod ve výši 971,9 tun, přičemž 1 450,8 tun mléka bylo odejmuto do rezervy. Na základě převodu IK zahájili produkci mléka tři nové subjekty (2 s IK pro dodávky a jeden s IK pro přímý prodej).
V tomto období přerušilo či ukončilo produkci mléka 16 producentů; držitelů IK pro dodávky. K 31.10.2009 bylo v systému mléčných kvót evidováno celkem 2 359 producentů; držitelů IK pro dodávky, 167 držitelů IK pro přímý prodej a 80 schválených odběratelů.
Zdroj: SZIF

Publikováno: 30. 11. 2009
Počet přečtení: 27363×
 
 
Reklama
TEKRO
face
AKCENTA CZ - zahraniční měny a platby
Ambiente restaurace - Čestr