Nabídka CENTROODBYTU

CENTROODBYT – národní odbytové družstvo vstoupilo již do pátého roku své existence.

CENTROODBYT  -  národní  odbytové  družstvo
Pardubice, Zelené Předměstí, Boženy Němcové 2625, PSČ 530 02,

Určeno: Členům Svazu chovatelů Českého strakatého skotu
V Pardubicích, 8. července 2008

Vážení chovatelé,

CENTROODBYT – národní odbytové družstvo vstoupilo již do pátého roku své existence. Nejdůležitějším posláním byl záměr spojit odbytové organizace Česka a především poskytovat sdruženým chovatelům prasat a později i skotu aktuální informace o domácím, evropském i světovém trhu s červeným masem.

Za uvedenou dobu jsme elektronickou cestou zaslali a publikovali tisíce stran marketingových informací, zpráv, analýz, přehledů a prognóz, včetně doporučení členům. Uspořádali jsme a spolupodíleli jsme se na organizaci desítek akcí, jejichž cílem bylo zlepšit ekonomickou situaci producentů jatečních prasat i skotu. I když i nás tvrdě zasáhla doznívající světová krize výroby vepřového masa, máme zato, že jsme i my přispěli k tomu, že realizace tuzemských výrobců byla v drtivé převaze nad průměrem Evropy. V současnosti nás česká cena prasat řadí na druhé až třetí místo žebříčku evropské sedmadvacítky. V případě skotu jsme však pod průměrem Evropy, čeká nás ještě mnoho práce.

Na celém světě jsou nejdražším obchodním artiklem informace. Vědomi si toho, že zvláště naši specializovaní producenti červeného masa nemají (na rozdíl od diverzifikovaných zemědělských prvovýrobců) možnost získat téměř žádnou podporu, náš marketing a monitorování trhu jsme zpoplatnili na úrovni téměř režijních cen. Za týdenní tzv. Aktuální informaci účtujeme 125,- Kč, za nadstandardní marketingové služby s rozsáhlým informačním tokem 15.000,- Kč ročně.

V ČR je v současné době evidováno na 4.700 chovatelů prasat a 25.000 producentů skotu. Každým rokem si však objednávají Aktuální informace, či uzavírají Smlouvu o poskytování marketingových služeb pouze desítky subjektů. Přitom jsme si vědomi, že těmito materiály disponují nejen chovatelé, ale i zpracovatelé, obchodníci a další instituce v řádu až tisíců. Je to způsobeno tím, že jednotliví respondenti porušují závazek, že informace nebudou poskytovat třetím osobám a vzájemně si je přeposílají.

Dalším problémem je sdružování odbytových organizací pod jednu střechu a tím posílení vlivu na trhu s červeným masem. V současné době existuje 266 odbytovek s červeným masem, z toho 174 obchoduje s prasaty. Členy CENTROODBYTu je bohužel jen 9 odbytových organizací.

CENTROODBYT – národní odbytové družstvo od svého vzniku uplatňuje velmi úsporný rozpočtový program. Přesto musíme přiznat každoroční problémy s pokrytím nákladů na provoz. Letos nám na pokrytí rozpočtu schází 400 tisíc Kč. Proto na Vás apelujeme, abyste využívali náš informační zdroj za úplatu a tím umožnili naši další existenci. Bohužel se nedá exaktně vyčíslit ekonomický přínos činnosti našeho družstva pro producenty. Víme, že i Vaše ekonomická situace je složitá, ale jsme přesvědčeni, že z pohledu Vašich vynaložených celkových ročních nákladů jsou uvedené částky za služby CENTROODBYTu zanedbatelné.

Za Vaše pochopení předem děkujeme a garantujeme, že nadále budeme vyvíjet veškeré úsilí, vedoucí ke zlepšení Vaší situace na trhu s červeným masem. Zároveň se dovolujeme přiložit oba formuláře na uzavření obchodního vztahu, z nichž využijte jednu variantu.
S nadějí na spolupráci se těší

Ing. Pavel Krejčík,CSc.
ředitel, v.r.

Ke stažení jsou k dispozici:  smlouva o poskytování marketingových služeb a objednávka aktuálních informací

Publikováno: 8. 7. 2008
Počet přečtení: 25492×
 
 
Reklama
TEKRO
face
AKCENTA CZ - zahraniční měny a platby
Ambiente restaurace - Čestr