Domovská stránka>Kontakty>CATTLE MARKET s.r.o.>Kontrolní systém cross-compliance je připraven ke spuštění
 

Kontrolní systém cross-compliance je připraven ke spuštění

Systém zemědělských kontrol cross-compliance, který odstartuje 1. ledna 2009, je nastaven tak, aby zemědělcům nepůsobil nadbytečné administrativní komplikace.

Na konferenci Zemědělská politika 2009, která 20. listopadu proběhla v Betlémské kapli v Praze, to řekl náměstek ministra zemědělství Jiří Urban.
Kontrolováno bude od ledna v rámci cross-compliance (CC) podle Urbana celkem 29 kontrolních požadavků. Do roku 2011 se počet kontrol postupně navýší na celkových 76. „Systém cross – compliance, který v lednu odstartuje, nepůjde na rámec národních předpisů, na které jsou zemědělci zvyklí už v současné době. Jeho startu předcházela dlouhá a podrobná diskuze se zástupci odborné veřejnosti. Zemědělci z nich proto nemusí mít obavu,“ uvedl náměstek Urban. Ministerstvo zemědělství podle jeho slov vytvořilo funkční model CC, který bez zbytečných formálně nebo absurdně chápaných kontrolních bodů nastaví logickou a obhajitelnou laťku požadovaného elementárního chování zemědělce - příjemce dotací. Model musí dostatečně postihnout ty nejhorší prohřešky v praktickém hospodaření a přitom svojí jednoznačností nebude vytvářet prostor pro zbytečnou šikanu ze strany kontrolorů, nebo navádět ke korupčnímu chování. Seznam kontrolovaných požadavků bude podle Urbana zveřejněn na webových stránkách  www.mze.cz v nejbližší době. Počátkem prosince pak MZe zveřejní podrobnou informaci o systému CC. Ani v době blížícího se předsednictví České republiky EU podle Urbana nelze odvracet pozornost od situace u nás doma. MZe bude pokračovat v realizaci opatření, která byla na jaře letošního roku představena jako součást reformy zemědělské politiky. MZe na jejich koncepci a realizaci úzce spolupracuje s nevládními organizacemi, vědeckovýzkumnými institucemi, představiteli krajů a dalšími relevantními subjekty. Prioritou zůstává vyjasnění vlastnických vztahů k půdě, dokončení restitucí a prosazení transformačního zákona. Podle Urbana je třeba také zprůhlednita zefektivnit institucionální architekturu a nabídnout kvalitní servis venkovským oblastem. To znamená vytvořit funkční model výkonu státní správy prostřednictvím pozemkových úřadů a transformací zemědělských agentur do Agentur pro zemědělství a venkov, nejen jako exekutivního aparátu pro potřeby zemědělství především v oblasti dotací, ale nově směrem pro potřeby venkova v podobě Celostátní sítě pro venkov.    
V rámci Program rozvoje venkova chce MZe v příštím roce podpořit investice chovatelům drůbeže na základě povinnosti plnit přísnější podmínky směrnic EU v oblasti dodržování pohody zvířat od roku 2012. I nadále bude vedení resortu využívat podpor citlivých komodit, zvláště chov přežvýkavců směrem k posílení ambice ČR jako producenta kvalitního hovězího.
zdroj: tisková zpráva MZe - Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe 
V excelovém souboru dostupné kontrolní požadavky cross-compliance.

Publikováno: 24. 11. 2008
Počet přečtení: 24124×
 
 
Reklama
TEKRO
face
AKCENTA CZ - zahraniční měny a platby
Ambiente restaurace - Čestr