Domovská stránka>Kontakty>CATTLE MARKET s.r.o.>Kontrola označovaní a evidence
 

Kontrola označovaní a evidence

Článek Ing. Zdenky Majzlíkové z České plemenářské inspekce.

V článku informuje o počtu chyb při kontrolách stájového registru a hlášení do ústřední evidence.
Jak uvádí, velkým problém hlášení do ústřední evidence je dodržování zákonné lhůty. Tato lhůta je dle platné legislativy do 7 dnů ode dne, kdy k narození, úhynu, ztrátě, utracení nebo přímístění zvířete došlo.
Na základě zjištěných nedostatků v oblasti ústřední evidence a naopak poměrně dobrých výsledků při kontrole chovatelské evidence, lze chovatelům doporučit vedení elektronickou formou.
V další části článku se věnuje informacím pro žadatele o dotace.
Připomíná co bude požadováno při kontrolách žadatelů v roce 2013.
Při těchto kontrolách je ověřováno, zda zvířata, na která je podaná žádost o podporu, splňují základní požadavky na označování a evidenci.

Tyto požadavky jsou následující:

  • zápis ve stájovém registru,
  • nahlášení zvířete v ústřední evidenci a to včas a správně,
  • údaje v ústřední evidenci se musí shodovat s údaji ve stájovém registru,
  • případné přísuny a odsuny musí být doloženy jinými doklady (např. účetní doklady, veterinární osvědčení, kafilerní lístek apod.),
  • předložení platného průvodního listu skotu, u koní průkazu koně (při kontrole intenzity),
  • označení zvířete musí být v souladu s platnou legislativou.

Publikováno: 22. 2. 2013
Počet přečtení: 22126×
 
 
Reklama
TEKRO
face
AKCENTA CZ - zahraniční měny a platby
Ambiente restaurace - Čestr