Domovská stránka>Kontakty>CATTLE MARKET s.r.o.>Informace k posílání hlášení do ústřední evidence
 

Informace k posílání hlášení do ústřední evidence

Od roku 2014 došlo k úpravě kontrolních požadavků podmíněnosti na označování a evidenci zvířat tak, aby splňovaly požadavky Evropské legislativy.

Při kontrolách je ověřováno, zda zvířata, na která je podaná žádost o podporu, splňují základní požadavky na označování a evidenci.

Tyto požadavky jsou následující:

  • označení zvířete musí být v souladu s platnou legislativou,
  • zápis zvířete ve stájovém registru a jeho bezodkladná aktualizace,
  • nahlášení zvířete v ústřední evidenci a to včas a správně,
  • předložení platného průvodního listu skotu. 

   

Chovatelé jsou s těmito požadavky již dlouhodobě dobře seznámeni a jejich dodržování v rámci národních kontrol je sledováno od roku 2004, přesto však došlo k navýšení porušení podmíněnosti a to zejména v oblasti řádného a včasného hlášení změn do ústřední evidence ze 3 - 5 % v letech 2009 – 2013, na 39 % v roce 2014. V roce 2015 byl zaveden samostatný kontrolní bod týkající se pozdě hlášených zvířat, ale i v tomto roce došlo k porušení bodů podmíněnosti u 37 % žadatelů o dotaci.

Zkušenosti z kontrol provedených v roce 2015 ukazují, že stále přetrvávají problémy a to zejména v oblasti hlášení do ústřední evidence.

Včasnost hlášení zvířat do ústřední evidence je stále slabou stránkou plnění povinností chovatelů, proto i v roce 2016 se bude Česká plemenářská inspekce této problematice věnovat a to, jak v rámci kontrolní činnosti, tak i formou osvěty mezi chovateli. 

POZOR  !!!!!!!

Do konce roku 2016 je při zasílání hlášení do ústřední evidence tolerována lhůta 7 dnů od data události stanovená legislativou + 7 dnů lhůta administrativní (tj. lhůta na doručení hlášení do ústřední evidence).

Od 1. 1. 2017 se již administrativní lhůta zohledňovat nebude a striktně bude vyžadována lhůta nahlášení do ústřední evidence do 7 dnů od data události (tzn. narození, označení, úhynu, ztrátě, utracení, přemístění a přemístění na dočasné hospodářství).
 
tisková zpráva České plemenářské inspekce

Publikováno: 31. 5. 2016
Počet přečtení: 15785×
 
 
Reklama
TEKRO
face
AKCENTA CZ - zahraniční měny a platby
Ambiente restaurace - Čestr