Dotazník náklady 2013

Výzkumný ústav živočišné výroby se dlouhodobě zabývá šetřením a vyhodnocováním nákladovosti výroby mléka, která vychází z metodiky pana profesora Ing. Z. Poděbradského CSc. a Ing. J. Kvapilíka, DrSc.

Dovoluji si Vás požádat o zaslání údajů za rok 2013 na přiloženém formuláři, a to do pátku, 14. března 2014. A dále prosíme chovatele s výkrmem býků o vyplnění údajů o rentabilitě na dalším dotazníku.

Předpokladem dosažení spolehlivých výsledků jsou spolehlivá vstupní data. Proto je nutno do příslušných tabulek uvádět pouze údaje, které jsou v rámci vnitropodnikové evidence sledovány. V případě kvalifikovaného odhadu je třeba k příslušnému údaji uvést, že se o odhad jedná. Je možné ale i údaj nevyplňovat.

Výsledky tohoto šetření za rok 2013 zpracujeme a statisticky vyhodnotíme podle stanovených kategorií a zašleme Vám je k dispozici spolu s dalšími informacemi o trhu s mlékem u nás a v Evropě.

 

Vyplněný dotazník, prosím, zašlete emailem na adresu: syrucek.jan@vuzv.cz. Veškeré dotazy směřujte na níže uvedenou kontaktní osobu.

 

Ing. Jan Syrůček
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
tel: +420 267 009 529
e-mail:
syrucek.jan@vuzv.cz  

 

 Za spolupráci děkuje Jindřich Kvapilík a kolektiv.

Průvodní dopis

Dotazník náklady mléka

Dotazník náklady výkrm býků

 


Publikováno: 5. 2. 2014
Počet přečtení: 20194×
 
 
Reklama
TEKRO
face
AKCENTA CZ - zahraniční měny a platby
Ambiente restaurace - Čestr