Členské shromáždění

XXVI. řádné Členské shromářdění Svazu chovatelů českého strakatého skotu se bude konet 5. dubna 2017.

Místo konání: Skalský dvůr, Lísek 52, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Prezence účastníků: 5. 4. 2017 od 8:45
 
Program Členského shromáždění


Prezence účastníků 

Zahájení 

 • Volba mandátové a návrhové komise
 • Zpráva o činnosti Svazu v roce 2016
 • Výsledky realizace šlechtitelského programu
 • Zpráva o hospodaření Svazu v roce 2016
 • Návrh činnosti a rozpočtu Svazu na rok 2017
 • Zpráva Revizní komise
 • Vyhodnocení svazové soutěže za rok 2016

 Přestávka

 • Diskuse
 • Vystoupení hostů
 • Zpráva mandátové a návrhové komise
 • Usnesení
 • Závěr jednání

 Oběd


Publikováno: 23. 3. 2017
Počet přečtení: 10848×
 
 
Reklama
TEKRO
face
AKCENTA CZ - zahraniční měny a platby
Ambiente restaurace - Čestr