Domovská stránka>Kontakty>CATTLE MARKET s.r.o.>Česká republika jako uzavřené pásmo z pohledu katarální horečky ovcí (Bluetongue)
 

Česká republika jako uzavřené pásmo z pohledu katarální horečky ovcí (Bluetongue)

Zrušení uzavřeného pásma lze předpokládat nejdříve v listopadu 2011

Dne 25. srpna zaslala Česká republika na Evropskou komisi deklaraci ohledně vyhlášení České republiky země prosté katarální horečky ovcí. Dne 8. 9. 2011 na zasedání Stálého výboru pro zdraví a pohodu zvířat v Bruselu Státní veterinární správa ČR informovala ostatní členské státy formou prezentace o aktuální situaci ohledně katarální horečky ovcí v ČR.

Na základě stanoviska Komise a jejího výkladu článku 6, odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1266/2007 o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/5/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunu některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí, lze uzavřené pásmo zrušit až po uplynutí dvou sezón výskytu vektorů (tiplíků) bez cirkulace viru. Na základě výsledků entomologického monitoringu z let 2008 až 2010, lze předpokládat zrušení uzavřeného pásma nejdříve v listopadu 2011, tedy po ukončení sezóny výskytu vektorů. Tím bude splněna podmínka Komise pro dvě období výskytu vektorů bez cirkulace viru (2010 a 2011).

Výše uvedené stanovisko k zrušení uzavřeného pásma pro ČR z pohledu katarální horečky ovcí je v souladu s informacemi, které Vám SVS zaslala v dopise č. j. SVS/2461/2011 ze dne 3. 5. 2011.
zdroj: SVS ČR

Publikováno: 12. 9. 2011
Počet přečtení: 20000×
 
 
Reklama
TEKRO
face
AKCENTA CZ - zahraniční měny a platby
Ambiente restaurace - Čestr